Czuli się jak ryby w wodzie!

Udanie zakończona została nauka pływania dla dzieci zawodami na kąpielisku miejskim w Sztumie w ramach Letniej Szkoły Pływania. Więcej wkrótce. Spotykamy się jutro na zakończeniu Letniej Szkoły Pływania na Przystani Żeglarskiej w Białej Górze. Zbiórka 9.00 przy SCK i SP2. Poniżej fotorelacja.  fotorelacja z zawodów i spotkania z policjantami

Zadanie finansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2019″ pod nazwą „Żyj zdrowo i wzorowo-uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Zantyr Sztum. Zajęcia super prowadzone przez instruktorów Iwonę Burczyk i Marka Zarańskiego.