Bieg Przełajowy o Puchar Wójta Mikołajki Pomorskie już 25 sierpnia!

W imieniu organizatorów zapraszamy na V już Bieg Przełajowy o Puchar Wójta Mikołajki Pomorskich w dniu 25 sierpnia b.r./tylko 5 km/

Zapisy:

https://elektronicznezapisy.pl/events.html

Regulamin V Biegu Przełajowego o Puchar Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie

1.ORGANIZATORZY

Wojciech Grzywiński

Gminne Centrum Kulturalno  Biblioteczne  w Mikołajkach Pomorskich

LKS ZANTYR Sztum

 

2.CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2.Promocja gminy Mikołajki Pomorskie

3.Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Mikołajek Pomorskich

 

3.TERMIN I MIEJSCE

 

  1. Bieg odbędzie się 25 sierpnia 2018 roku na terenie stadionu gminnego w Mikołajkach Pomorskich
  2. Start dzieci godz.14:00 (na stadionie gminnym) Zawodnicy na start muszą się zgłosić do godz.13:45

3.Start biegu głównego: 15.00( na stadionie gminnym)Zawodnicy do biura zawodów muszą się zgłosić do godz.14.30

  1. Długość trasy :5 km
  2. 5. Zawodników obowiązuje limit czasu 1 godz. Nie zmieszczenie się w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu.

 

4.ZASADY UCZESTNICTWA

 

1.W biegu na 5km w  „V Bieg Przełajowym o Puchar Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie      prawo startu ma każda osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, rocznik 2002 i starsi.

2.Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody na udział od rodziców lub prawnych opiekunów . Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

3.Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów

4.Biuro Zawodów będzie się mieścić na stadionie gminnym w Mikołajkach Pomorskich .Biuro będzie czynne dnia 25 sierpnia 2018 roku(sobota) w godz.13:00-14:30

5.Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz obsługi z ramienia Organizatora

6.Organizowane są biegi dla przedszkolaków rocz. 2012 i mł  na 100m w ,,Biegu po owoce„ do lat 7 ,,Bieg dla dzieci po owoce„ (8-12 lat) na 200m /rocz. 2006 i mł. Każde dziecko otrzymuje medal. Pierwsza trójka otrzyma dyplomy po biegu

7.W biegu dla klas VII i VIII SP  i III szkół gimnazjalnych rocz. 2005-2003 na 800m-nagrody  rzeczowe i dyplomy.

 

5.ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 

1.Zapisy do biegu  na dystansie 5 km„ V Biegu Przełajowym o Puchar  Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie” odbywają się na stronie https://elektronicznezapisy.pl/

2.Zapisy do biegów dla dzieci i młodzieży w dniu zawodów w godz.13.00-13.30

3.Opłata za udział w biegu głównym wynosi 25zł płatne w systemie Dotpay w ciągu 3 dni od zapisania. Po tym terminie nastąpi automatyczne anulowanie rejestracji.   Można się zapisać ponownie i opłacić w systemie Dotpay.

W dniu zawodów zapisy w miarę wolnych miejsc – 50 zł

4.Mieszkańcy Gminy Mikołajki Pomorskie są zwolnieni z opłaty startowej

5.W biegu głównym każdy uczestnik biegu otrzymuje:

-numer startowy z agrafkami,

-pamiątkowy medal dla każdego uczestnika biegu,

-wodę na trasie i mecie biegu

-oraz kiełbaskę po wręczeniu nagród

– miła atmosfera i trasa prowadząca ścieżkami leśnymi

– możliwość popływania na basenie otwartym na miejscu

 

6.KLASYFIKACJA

 

1.Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-III) i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymają puchary oraz nagrody finansowe (300,200.100 zł).

2.Kategorie wiekowe; :M-16(16-19lat); M-20(20-29lat); M-30(30-39lat); M-40(40-49); -M-50(50-59); M-60(60+) oraz K-16(16-19lat); K-20(20-29); K-30(30-39); K-40(40-49);    K-50(50+). Statuetki dla trzech pierwszych osób oraz nagrody finansowe, które zostaną podane do 15.08.2018r

3.Nagrody nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej.

4.Klasyfikacja specjalna: nagrody   dla trzech najlepszych mieszkanek i mieszkańców Gminy Mikołajki Pomorskie .

 

7.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.Dane osobowe uczestników biegu na 5 km „V Bieg Mikołajek Pomorskich o puchar Wójta” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu na 5 km „V Bieg Mikołajek Pomorskich o puchar Wójta”, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

 

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

2.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

3.Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie

4.Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

5.Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

7.W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

8.Organizator przewiduje losowanie nagród dla uczestników biegu głównego na dystansie 5 km

9.Limit osób w biegu głównym wynosi 200 osób z możliwością zapisania w dniu zawodów w miarę wolnych/wpisowe 50 zł/

10.Dla wszystkich dzieci darmowe atrakcje m.in. zjeżdżalnie, basen

11.Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem tel.667 825 035

 

 

 

 

                                                                                Organizatorzy