Nauka pływania dla dzieci – informacje!!!

Naukę prowadzić będą doświadczeni instruktorzy Pani Iwona Burczyk i Marek Zarański.

Zadanie finansowane jest ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i  Gminy Sztum na rok 2020