Ósmy spływ kajakowy „Zantyrem” !!!

Trasa spływy..
start,
zakończenie spływu…
Pierwszy spływ Liwą 2013…

,