Zawody pływackie dla dzieci na zakończenie Letniej Szkoły Pływania!

Fotorelacja z dzisiejszych zajęć nauki pływania grupy I

Regulamin zawodów pływackich dla dzieci biorących udział w nauce pływania
1.Termin i miejsce zawodów
– kąpielisko miejskie jeziora sztumskiego
– 30.07.2019
Zawody mają charakter amatorski z własną komisja sędziowską
2. Organizator
LKS Zantyr Sztum przy współudziale PWiK, SAR Burczyk Estrada, SCK i WOPR

Zadanie finansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2019 pod nazwą „Żyj zdrowo i wzorowo-uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe z LKS Zantyr Sztum.”

3.Cel zawodów

– doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci

– propagowanie pływania , jako czynnej formy spędzania wolnego czasu

– umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności w rywalizacji sportowej dla początkujących

– promowanie zdrowego stylu życia

4.Uczestnictwo

Uczestnikami zawodów mogą być dzieci biorące udział w letniej nauce pływania . Zawodnicy mają prawo udziału w jednej kategorii wiekowej w swoich kategoriach wiekowych.

Zgłoszenia /zapisy w dniu zawodów od godziny 9.00 do 9.30

Rozpoczęcie zawodów  9.40 wg poniższego programu.

5.Konkurencje

–  dziewczęta styl dowolny start z wody (od mostu do mostu) rocznik 2008- 2009

– dziewczęta styl dowolny start z przyborem- deska/makaron (od mostu do mostu) 2008-09

–  dziewczęta styl dowolny start z wody 2006- 2007 2 razy

– dziewczęta rocznik 2012-2010 start z wody z przyborem (od mostku do mostku)

– dziewczęta rocznik  2012-2010 strzałka,

– chłopcy styl dowolny start z wody rocznik 2008- 2009

– chłopcy styl dowolny start ze skoku rocznik 2008-2009

– chłopcy styl dowolny start ze skoku rocznik 2006- 2007

-chłopcy rocznik 2010-2012 strzałka

– chłopcy styl dowolny rocznik 2008-2009 start z przyborem

6.Program minutowy

Zawody zostaną przeprowadzone seriami na przemian dziewczęta-chłopcy  wg. programu minutowego.

 1. 40 dziewczęta rocznik 2010/2012 strzałka
 2. 45 chłopcy rocznik 2010/2012 strzałka
 3. 50 dziewczęta rocznik 2010/2012 styl dowolny z przyborem
 4. 55 dziewczęta 2008/2009 styl dowolny
 5. 00 chłopcy 2008/2009 styl dowolny
 6. 05 chłopcy rocznik 2010/2012 styl dowolny z przyborem
 7. 10 dziewczęta 2008/2009 styl dowolny z przyborem
 8. 15 chłopcy 2008/2009 styl dowolny z przyborem
 9. 20 dziewczęta rocznik 2006-2007 start z wody/mostku dwie długości
 10. 25 chłopcy 2006-2007 start ze skoku styl dowolny 2 długości

 

 1. 35- 11 dekoracje i zakończenie zawodów

7.Nagradzanie

Dyplomy lub medale za 1-3 miejsca, nagrody – niespodzianki.  DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW UPOMINKI/SŁODYCZE

8.Sprawy różne

W sprawach spornych – decyzje podejmuje kierownik zawodów

Zakończenie nauki pływania na Przystani Żeglarskiej w Białej Górze w dniu 31 lipca b.r. Więcej informacji wkrótce.