Zamek Chojnik zdobyty!!!

Marlena Pabich‎ pisze i przesyła fotki:
„Zamek Chojnik zdobyty 😊 Pozdrawiamy ze skąpanej w słońcu dawnej siedziby księcia Bolko ☀”  Również pozdrawiamy i dziękujemy za informacje na bieżąco!

„Zadanie dofinansowane jest ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2018” a realizowane przez LKS Zantyr Sztum pod nazwą „Żyj zdrowo i wzorowo – uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe.