Zapraszamy na stadion miejski w Sztumie w dniu 14 września b.r.

Zapraszamy na IV Memoriał Wiesława Murawskiego pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora w dniu 14 września godz. 16.00 – stadion miejski w Sztumie. Poniżej aktualny regulamin. Program minutowy po otrzymaniu zgłoszeń 11.09.

REGULAMIN

Patronat honorowy – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor

Konkurencja Memoriałowa skok w dal kobiet i mężczyzn

 

  1. Organizator:                                                                                                                   Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum Ul. Sienkiewicza 54 
  2. Współorganizatorzy:                                                                                                    *Miasto i Gmina Sztum

         *Starostwo Powiatowe Sztum

         *Sztumskie Centrum Kultury,

          *Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

          w Gdańsku

         *Pomorski Związek Lekkiej Atletyki Gdańsk

przy wsparciu darczyńców

  1. Termin i miejsce: 09.2017 Stadion Miejski w Sztumie Tadeusza Kościuszki 2 82-400 Sztum

 

  1. Zasady udziału: W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy

        z rocznika 2003 i starsi. 600 m K i 100 m M tylko dla  młodzików rocz. 2002-2003

 

  1. Konkurencje:                                                                                                                         K: 100, 100 płotki, 600/2002-03/, 1 mila, skok w dal,   skok wzwyż, rzut                         oszczepem 

          M: 100, 110 płotki, 1000/2002-03/, 1 mila, 2000 przeszkody, 3000 weteranów                      /kat. do 35; 35-49; 50 +/ , skok w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem

Konkurencja zostanie przeprowadzenia przy zgłoszeniu minimum trzech                       zawodników w wyznaczonym terminie do 10 września b.r.

        Uwaga!!!

             O godz. 16.05 konkurencje dla dzieci SP rocznik     2004 -2005 /60 m; 300 m i             p. palantowa/ przy zgłoszeniu  do 10 września na sztum@zantyr.pl i                                   limitowanych 2 seriach na 60 m i 300 m dz i chł oraz 8 w piłeczce palantowej

 

  1. Zgłoszenia:                                                                                                                           System zgłoszeń elektronicznie DOMTEL do 10 września oraz drogą mailową sztum@zantyr.pl również do 10 września b.r

 

  1. Nagrody:   Nagrody finansowe w konkurencji memoriałowej skoku w dal K i M, wysokość podamy do 5 września. W pozostałych konkurencjach nagrody rzeczowe. W oszczepie i biegu płotkarskim K i M nagrody w kategoriach wiekowych przy udziale i sklasyfikowaniu minimum 3 zawodników. W biegu na 3000 m nagrody w trzech podanych kategoriach wiekowych przy sklasyfikowanych minimum trzech zawodnikach. Dekoracje około 15 minut po zakończeniu konkurencji.

 

  1. Uwagi końcowe:                                                                                                                       Za aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie startujących zawodników odpowiada zgłaszający do zawodów klub.  
  2.  Program minutowy podany zostanie w dniu 11 września. Obowiązkowy odbiór numerów startowych nadanych przez organizatorów w biurze zawodów od godz. 14.30. Obowiązek zgłaszania się zawodników przy bramce na 15 minut przed konkurencją do wyprowadzenia. Dla wszystkich uczestników pamiątkowy znaczek oraz kiełbasa z grilla i napoje.  Parking przy dworcu PKP. Rozgrzewka na placu przy kortach. Wszystkie informacje pod numerem 608 038 472.

 

Organizator LKS Zantyr