1 kwietnia 2019 archive

Uwaga! Sztumscy kandydaci na sędziów LA!

Uwaga! Przekwalifikowanie sztumskich kandydatów na sędziów LA PZLA nastąpi w dniu 8 kwietnia b.r. o godz. 16.00 w sali Zespołu Szkół w Sztumie ul. Kasprowicza. Koszt 15 zł. Płatne na miejscu. Zapraszamy również nowych chętnych na kandydatów na sędziów LA. Prowadzić będą Henryk Fiedorowicz i Czesław Lis z WKS POZLA Gdańsk.